کرونا هنوز هست، واکسن بزنید و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنید

3969.mp3 کرونا هنوز هست، واکسن بزنید و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنید

مهدی مهدوی کیا؛ سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران در استودیو سلامت گفت: کرونا هنوز هست، واکسن بزنید و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنید.

کپی لینک کوتاه:
key words
علی رمضانپور
Cameraman / Editor

علی رمضانپور

Comments

0 There are comments for this article

comment