چگونه کرونای جدید نگیریم

3971.mp3 چگونه کرونای جدید نگیریم

موج هفتم کرونا در کشور افزایش یافته است، بر این اساس دکتر شیدا نوربخش به روش های جلوگیری از این موج به همراه راهکارهای درمانی به ویژه مراقبت در منزل پرداخته است.

کپی لینک کوتاه:
key words
علی رمضانپور
Cameraman / Editor

علی رمضانپور

Comments

0 There are comments for this article

comment