• Aug 2 2022 - 09:50
  • - number of visits: 64
  • - Number of visitors: 64
  • Study time: Less than one minute
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت:

تغذیه انحصاری با شیرمادر در کشور به 47.4 درصد رسیده است

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام این که تغذیه انحصاری با شیرمادر در 6 ماه نخست بعد از تولد نوزاد در کشور به 47.4 درصد رسیده است خواستار فعال تر شدن کمیته های تغذیه با شیر مادر در دانشگاه های علوم پزشکی کشور شد.

3977.mp3 تغذیه انحصاری با شیرمادر در کشور به 47.4 درصد رسیده است
به گزارش وبدا، دکتر محمدرضا صایینی در «برنامه بزرگداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر» در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: بر اساس تحقیقات ملی، تغذیه انحصاری با شیرمادر در کشور سال 79 بالغ بر 44.1 درصد بود که در سال 89 به 53.1 درصد و در سال 96 به 47.4 درصد رسید. 
 
وی درصد شهری تغذیه انحصاری با شیرمادر در سال 96 را 45.9 و درصد روستایی تغذیه انحصاری با شیرمادر را 50.9 اعلام کرد و افزود: باید بتوانیم با مداخلات و برنامه هایی این درصد را به 70 برسانیم.
 
مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت بیان داشت: بیمارستان های دوستدار کودک سالم در کشور از 11 بیمارستان در سال 70 به 568 بیمارستان در سال 1400 رسیده است. 
 
دکتر صایینی افزود: در صورتی که تمام 10 اقدام لازم برای تبدیل یک بیمارستان به بیمارستان دوستدار کودک سالم انجام شود، بر اساس ارزیابی ها می توان 85 درصد بیمارستان های کشور را به بیمارستان دوستدار کودک سالم تبدیل کرد.
  • Newsgroup : گروه های محتوا
  • News code : 3977
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
Reporter

مدیر سیستم

Comments

0 There are comments for this article

comment